STUDNY HUSÁK

 

 

ÚVOD

PRACOVNÍ POSTUPY

FOTOGALERIE

KONTAKT

počítadlo.abz.cz

Kompletní servis: čistění, sanace a desinfekce studní 

 

 

NABÍZÍME:  - ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

                       - DESINFEKCI STUDNÍ

                       - SANACE STUDNÍ

                       - OPRAVY VRŠKU STUDNÍ

 

ZUBY SI ČISTÍTE KAŽDÝ DEN, ALE VÍTE CO PIJETE?

Nejčastějším problémem je bakteriální závadnost,dále zvýšený obsah dusičnanů ,radonu ,železa,manganu a indikátorů povrchové kontaminace.Z rizika není vyjmuta žádná studna,ani ta nejhlubší nikdy nezaručí,že v ní bude pitná voda.Zjistí-li uživatel studny,že voda vní nevyhovuje požadavkům normy,nemělo by to v žádném případě vést k jednoduché úvaze a rychlému řešení typu"nasadíme dezinfekci,pořídíme si filtr nebo budeme kupovat balenou vodu."Je nutné si uvědomit,že kvalita pitné vody pouze odráží stav zdroje(studny,pramene),jeho okolí a vodonosných vrstev.V prvé řadě je nutno pátrat po zdroji kontaminace a pokusit se tento zdroj asanovat.Jde o opravu netěsnících žump a septiků,asanaci hnojiští , skládek apod.Usuzovat na příčinu kontaminace když nedošlo ke zjevnému vniknutí nečistot do studny,je na základě jednorázového rozboru vody dost obtížné.Vždy je nutné rozbor opakovat,informovat se o kvalitě vody v okolních studnách nebo konzultovat situaci s hydrogeologem.Hodně také záleží na typu podloží.Jsou půdy,které slouží jako výborný filtr pro mikroorganismy i některé chemické látky,jiné podloží umožní snadný průnik znečištění na vzdálenost desítek i stovek metrů.Většina studní díky technickému stavu je při jarním tání nebo přívalových deštích silně bakterialně kontaminována.Netěsnosti v krytu studny usnadní vniknutí a úhyn drobných živočichů.V těchto případech,po odstranění technických závad,stačí studnu vyčistit a dezinfikovat.

 

      doporučujeme:

                                        

...............................................................................................................................